Zpracování osobních údajů

Odesláním údajů přes formuláře na doméně autoskola-real.cz, autoskolareal.cz, nebo poskytnutím údajů jiným způsobem (např.osobně v kanceláři), udělujete souhlas společnosti Autoškola REAL, RXA s.r.o., se sídlem Alešova 35, Brno 613 00, IČ: 26225239, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38005 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s novými předpisy Nařízení EU 679/2016 o ochraně osobních údajů "Nařízení EU o ochraně údajů", (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje, popř. jen ty z údajů, které jste odeslali/poskytli:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
údaje potřebné k vytvoření Žádosti o přijetí k výuce a výcviku dle přílohy č.1, vyhl.č.167/2002 Sb (dále jen "Žádost").

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail, popř. údaje potřebné k vytvoření Žádosti je nutné zpracovat za účelem komunikace se zákazníkem (nikoliv marketing), popř. vytvoření Žádosti. Tyto údaje budou Správcem zpracovány jen po dobu nezbytně nutnou, max. po dobu 5 let. Údaje, které má správce povinnost shromažďovat dle zákona, podléhají lhůtám uvedeným v příslušném zákoně.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nejsou údaje, které ze zákona musíme zpracovávat a archivovat,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zavřít okno